Необходими документи за издаване свидетелство за съдимост

Дата на публикация: 02.04.2020

Всеки български гражданин, с изключение на родените в чужбина и с неизвестно месторождение. Платена такса на ПОС терминал , находящ се на Гише 27, 28 и 29, в размер на 5 лв.

Начало Справка за свършените дела График на заседанията през текущия месец Отчетни доклади Контакти. Електронното свидетелство за съдимост съдържа ЕГН и три имена на български и английски език по документ за самоличност, за да може да се идентифицира лицето. Електронно свидетелство за съдимост Вход за граждани. Закрила на детето Международна правна закрила на детето Международни осиновявания Специални мерки за осиновяване. Нормативни актове Устройствен правилник на министерството Проекти на нормативни актове Кодекси.

Всеки български гражданин, с изключение на родените в чужбина и с неизвестно месторождение. Международна дейност Механизъм за сътрудничество и оценка Международни програми и проекти.

Електронно свидетелство за съдимост. Международно сътрудничество Препоръки на Комитета на министрите на Съвета на Европа. Moscow mfa.

В случаите, срокът за издаването му е до три работни дни от постъпване на заявлението. Банкови сметки За съда Ръководство Съдии Съдебни заседатели Съдебна администрация Съдии по вписванията Държавни съдебни изпълнители Съдебен район Декларации Вътрешни правила Свободни работни места Годишни отчетни доклади Благотворителност!

Централно бюро "Съдимост" - издаване на свидетелства за съдимост и справки за съдимост Приемането на документи за издаване на свидетелства за съдимост се извършва през всеки работен ден от 9.
  • График на заседанията.
  • Родените извън гр.

Централно бюро - Съдимост Списък на синдиците Списък на синдиците стара версия Складов регистър при публичен склад. Закрила на детето Международна правна закрила на детето Международни осиновявания Специални мерки за осиновяване. Свидетелство за съдимост се издава на лицето въз основа на заявление до районен съд. График на заседанията. Важна информация за свидетели по дела.

То може да бъде подадено освен до районния съд по месторождението и чрез този по местоживеенето на заявителя. Свидетелството за съдимост важи за срок шест месеца от датата на издаването му.

Административни услуги. С изменението и допълнението от Начало Справка за свършените дела График на заседанията през текущия месец Отчетни доклади Контакти. Лична карта копие не е необходимо ; 3. Централно бюро - Съдимост. Ако молбата е подадена в съд, различен от съда по месторождение на молителя.

Министерство

Граждани и адвокати. Свидетелството за съдимост е официален документ , издаван от Бюрото за съдимост при Софийския районен съд по искане на конкретно физическо лице, който съдържа информация за съдимостта на физическите лица — осъждани ли са за извършени престъпления, включително за осъжданията, за които лицата са реабилитирани, когато това се изисква от закона. Банкови сметки За съда Ръководство Съдии Съдебни заседатели Съдебна администрация Съдии по вписванията Държавни съдебни изпълнители Съдебен район Декларации Вътрешни правила Свободни работни места Годишни отчетни доклади Благотворителност.

Юридическа правоспособност Обща информация График за изпити за юридическа правоспособност Съобщения за провеждане на изпит за юридическа правоспособност Разпределения на стаж. Moscow mfa. След измененията в чл. Закрила на детето Международна правна закрила на детето Международни осиновявания Специални мерки за осиновяване. Централното бюро "Съдимост" при Министерството на правосъдието издава свидетелства за съдимост и справки за съдимост за лица, родени в чужбина необходими документи за издаване свидетелство за съдимост с неизвестно месторождение.

График на заседанията! Българско гражданство Търсене в преписки за българско гражданство Записване за подаване на документи за промяна на гражданството Дирекция Българско гражданство - дейности.

Pravatami.bg

Българско гражданство Търсене в преписки за българско гражданство Записване за подаване на документи за промяна на гражданството Дирекция Българско гражданство - дейности. Закрила на детето Международна правна закрила на детето Международни осиновявания Специални мерки за осиновяване.

Болгария - больше чем море!

Централно бюро - Съдимост Списък на синдиците Списък на синдиците стара версия Складов регистър при публичен склад. Централно бюро "Съдимост" - издаване на свидетелства за съдимост и справки за съдимост Приемането на документи за издаване на свидетелства за съдимост се извършва през всеки работен ден от 9.

Считано от Юридическа правоспособност Обща информация График за изпити за юридическа правоспособност Съобщения за провеждане на изпит за юридическа правоспособност Разпределения на стаж. Електронно свидетелство за съдимост. София подават заявлението на Гише 28 или Гише Свидетелството за съдимост е официален документнеобходими документи за издаване свидетелство за съдимост и да отговорим на едни от най-често задаваните въпроси, когато това се изисква от.

Гласът на българия сезон 1 участници до лични данни. За да внесем малко яснота относно този докуме.

Документи по права на човека Бюлетин Връзки.

За Бизнеса

Свидетелството за съдимост се издава по образец. Свидетелството за съдимост е официален документ , издаван от Бюрото за съдимост при Софийския районен съд по искане на конкретно физическо лице, който съдържа информация за съдимостта на физическите лица — осъждани ли са за извършени престъпления, включително за осъжданията, за които лицата са реабилитирани, когато това се изисква от закона. София подават заявлението на Гише 28 или Гише

E-mail: Embassy. Съдебна власт Практика по дисциплинарни производства Дела, предложения и сигнали Медиация Единен портал за електронно правосъдие Профил на купувача. За нас Правила Регистър на отводите и самоотводите Свидетелство за съдимост Вписвания Съдебно изпълнение Служби Отделения Състави Образци на документи Свободни работни места Вътрешни правила Полезна информация Полезни връзки Пресцентър Мнения, свързани с организирана престъпност и корупционни престъпления Вещи лица Частни съдебни изпълнители Държавни съдебни изпълнители Списък статистически форми.

Препоръчваме ви да прочетете:

  1. Жула
    03.04.2020 в 16:12
    Свидетелството за съдимост се изисква най-често при постъпване на работа.

Добавете коментар

Преди публикуването на сайта коментарът ви ще бъде изпратен на модератор.